• Kansspelen

  Definitie dagbladhandel gewrongen tussen hoofd- en nevenactiviteit

  Tekst: Wouter Temmerman Foto's: Bram Tack
  Met de saga over de F2-licenties is een nieuw opvallend hoofdstuk geschreven in de zoektocht naar de definitie van een dagbladhandel. De zoektocht dreigt te verglijden in een te eenzijdige focus van de omschrijving van de nevenactiviteiten.

  Het was opvallend nieuws dat begin december in de bus viel: de Kansspelcommissie liet via een informatieve nota weten sinds 10 december geen aanvragen voor F2-vergunningen meer te kunnen behandelen. Pech dus voor de krantenwinkels die net toe zijn aan hun driejaarlijkse hernieuwing. Zij moeten wachten tot de regering de knoop ontwart. De Kansspelcommissie laat alvast weten dat ze er bij de federale regering heeft op aangedrongen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

  Wachten op de regering

  Ook bij de aanbieders horen we een vergelijkbare verzuchting. “De Nationale Loterij is voorstander om zo snel mogelijk via een Koninklijk Besluit de voorwaarden vast te leggen waaronder een dagbladhandelaar als nevenactiviteit sportweddenschappen mag aanbieden”, zegt Arnaud Hermesse, Chief Retail Officer van de Nationale Loterij. “De regering kan die beslissing in principe snel nemen, zodat er geen grote vertraging hoeft te ontstaan bij de behandeling van de aanvragen voor een F2-vergunning.” Bij Bingoal wijst Retail Director Tom Verheyden op de problemen die ontstaan voor de krantenwinkels. “We begrijpen dat de Kansspelcommissie een standpunt inneemt naar aanleiding van de wijzigingen aan de Kansspelwet. De huidige situatie belemmert echter de rechtszekerheid van de krantenwinkels die al jaren conform de wet hebben gewerkt. Dagbladhandels die hun F2-vergunning niet kunnen vernieuwen, zullen door deze beslissing economische en financiële schade ondervinden evenals de aanbieders van sportweddenschappen. Bij Bingoal gaat het voor het eerste kwartaal over een aanzienlijk aantal krantenwinkels. Deze winkels kunnen geen omzet uit sportweddenschappen meer realiseren. Als operator dienen wij het systeem in deze winkels af te sluiten als de licentie verloopt.”

  Over hoeveel hernieuwingen gaat het?

  Om in te schatten hoe ernstig de situatie echt is, is het goed om zicht te krijgen op het aantal getroffen dagbladhandels. We staken ons licht op bij de Kansspelcommissie die laat weten te hebben geanticipeerd. “De Kansspelcommissie organiseerde onlangs - voor de inwerkingtreding van de wet - nog een bijkomende vergadering om alle dossiers die in orde waren toe te kennen of te hernieuwen”, laat Communicatieverantwoordelijke Marjolein De Paepe weten. “De impact zal vanaf nu voelbaar worden. Bijvoorbeeld hadden we – als de wet niet was gewijzigd - vanaf januari en februari een 120-tal dossiers per maand moeten hernieuwen. Dan wordt nog geen rekening gehouden met de nieuwe aanvragen.”

  Lees verder onder de foto

  Geen vergunning betekent stopzetting

  De Kansspelcommissie laat ook weten geen onderscheid te kunnen maken tussen nieuwe aanvragen, hernieuwingen of dossiers die werden ingediend voor 10 december maar die nog niet werden vervolledigd. “Dat is de reden waarom de Kansspelcommissie in haar advies heeft aangedrongen om zo snel mogelijk een wettelijk initiatief te nemen om deze moeilijke situatie te vermijden”, preciseert De Paepe. Ook op de vraag of de Kansspelcommissie tolerant zal optreden bij overtredingen, is het antwoord duidelijk. “Het is niet de bedoeling de operatoren te bestraffen, we beseffen dat zij evenmin verantwoordelijk zijn voor deze situatie, maar toch moet de Kansspelcommissie consequent zijn. Zonder vergunning of zonder hernieuwing is de exploitatie in feite illegaal en moet deze worden stopgezet.”

  Justitie straffer maken

  Om te begrijpen hoe de sportweddenschappen in deze situatie zijn verzeild geraakt, is het goed om er het debat over de definitie van de dagbladhandel even bij te nemen. In onze eerdere artikels over de zoektocht naar de definitie van een krantenwinkel, haalden we al aan dat het wachten is op een wetgevend initiatief dat deze omschrijving goed uitwerkt. De Kansspelcommissie voerde de druk op dat initiatief op met dank aan artikel 42 van de Wet van 28 november 2021 om, we citeren, “justitie menselijker, sneller en straffer te maken”. Die wet verscheen op 30 november in het Staatsblad en houdt een wijziging in van artikel 43 van de Kansspelwet. In dat artikel vindt u de omschrijving van wie naast de wedkantoren nog sportweddenschappen mag aanbieden. De wet geeft aan dat dagbladhandelaars dat mogen “bij wijze van strikt omschreven nevenactiviteit”, maar ook dat het aan de Koning is (de regering dus) om te zorgen voor een omschrijving van die nevenactiviteit en van de voorwaarden die een dagbladhandel moet naleven.

  Nieuw KB nodig

  Het is een vermelding die justitie op dit moment net een tikkeltje minder straf maakt, want de Kansspelcommissie wijst erop dat ze net door die omschrijving geen F2-aanvragen meer kan behandelen. “Aangezien de wettelijke bepaling wordt gewijzigd en de nadruk wordt gelegd op de strikt omschreven nevenactiviteit die door de Koning moet worden bepaald, is het niet langer mogelijk voor de Kansspelcommissie om in afwachting van dergelijk koninklijk besluit, nieuwe vergunningen of hernieuwingen van vergunningen voor dagbladhandelaars te behandelen”, staat in de nota te lezen.

  De timing van de Kansspelcommissie

  Dat de Kansspelcommissie sinds 10 december geen aanvragen meer behandelt, is toe te schrijven aan de hierboven aangehaalde wijziging van de Kansspelwet die op die dag in werking treedt. Toeval of niet, we mogen het een opvallende timing noemen, want welgeteld één dag eerder velde het Grondwettelijk Hof een zeer lang arrest over de regeling van de kansspelen. Het arrest gaat over een procedure waarin Ladbrokes en Betcenter Group onder andere de regels over wedkantoren bekritiseerden. Zo mogen de wedkantoren er enkel komen na het sluiten van een convenant met de gemeente, mag het niet in de buurt van scholen of ziekenhuizen en is er een registratieplicht voor bezoekers. Ladbrokes en Betcenter Group vonden dit discriminatie ten opzichte van de dagbladhandels.

  Ladbrokes en Betcenter Group vissen achter het net

  De twee operatoren vingen echter bot: het Grondwettelijk Hof heeft hun claim niet aanvaard. Een duik in de argumenten van het Hof brengt ons opnieuw bij de definitie van de krantenwinkel. Het Hof haalde in de eerste plaats aan dat wedkantoren een groter risico vormen, wat extra voorwaarden rechtvaardigt, maar zegt ook dat het aannemen van weddenschappen voor de dagbladhandelaar maar een “bijkomstige activiteit” is. Met andere woorden stelt het Grondwettelijk Hof dat wedkantoren en dagbladhandelaars niet te vergelijken zijn, omdat zij niet in gelijke mate afhankelijk zijn van de sportweddenschappen. Bijgevolg mogen of moeten zij anders worden behandeld.

  Aangezien de wettelijke bepaling wordt gewijzigd en de nadruk wordt gelegd op de strikt omschreven nevenactiviteit die door de Koning moet worden bepaald, is het niet langer mogelijk voor de Kansspelcommissie om in afwachting van dergelijk koninklijk besluit, nieuwe vergunningen of hernieuwingen van vergunningen voor dagbladhandelaars te behandelen”

  Grondwettelijk Hof reikt de gezochte definitie aan

  Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft een bijzondere situatie gecreëerd. Aan de ene kant zette de Kansspelcommissie de behandeling van F2-licenties op 10 december on hold omdat de regering nog een KB moet maken dat sportweddenschappen als nevenactiviteit in de dagbladhandel definieert. Aan de andere kant stond die definitie van sportweddenschappen als nevenactiviteit op 9 december te lezen in een arrest van het Grondwettelijk Hof (de liefhebbers kunnen daarvoor in het arrest doorscrollen naar overweging B35 tot B37). Het Hof verwijst naar het KB van 22 december 2010 dat de maximuminzet beperkt tot 200 euro per dag bij een dagbladhandelaar, de aanwezigheid van tv-schermen en andere audiovisuele dragers verbiedt en de ruimte die in beslag mag worden genomen voor het aannemen van weddenschappen beperkt. De definitie van sportweddenschappen als nevenactiviteit bestaat dus strikt genomen al en het Grondwettelijk Hof vond ze alvast voldoende om het onderscheid te kunnen maken tussen krantenwinkels en wedkantoren die zich exclusief richten op het aannemen van weddenschappen.

  Schijndagbladhandels

  Dat er al een definitie bestaat, neemt echter niet weg dat er momenteel een legitieme zoektocht aan de gang is naar een betere definitie. Om de vreemde situatie die op 9 en 10 december is ontstaan goed in te schatten, is het raadzaam om het startpunt van de zoektocht naar een heldere definitie van een krantenwinkel erbij te nemen: het terugdringen van de schijndagbladhandels. De definitie van 2010 kon immers niet verhinderen dat dit type winkels er gekomen is. Het is jammer dat de krantenwinkels die al jaren rechtsgeldig werken nu het slachtoffer worden van de stopzetting van de hernieuwingen. Anderzijds vermijdt die ingreep dat er nog inderhaast, voor de nieuwe definitie een wettelijke invulling krijgt, een reeks schijndagbladhandels een F2-licentie onder de oude voorwaarden aanvraagt.

  Zit de focus wel juist?

  Terwijl we in deze ongelukkige situatie moeten uitkijken naar een hopelijk snel en verlossend Koninklijk Besluit, kunnen we uit de gebeurtenissen nog een andere interessante conclusie trekken. Momenteel vertrekt de zoektocht naar de definitie van een krantenwinkel door deze discussie vooral vanuit de definitie van de nevenactiviteit. In het initiële pre-wetsvoorstel was wel al sprake van een minimum aantal perstitels, maar het uitgangspunt blijft de regulering van een nevenactiviteit (sportweddenschappen). Is het echter niet veel logischer om bij het uitwerken van een definitie te vertrekken van de hoofdactiviteit?

  Vertrekken van de hoofdactiviteit

  De persverkopers hebben vandaag vooral nood aan een heldere omschrijving van wat een perswinkel tot perswinkel maakt. Is het niet vreemd dat bijvoorbeeld de krantenwinkels zonder sportweddenschappen zich zouden moeten beroepen op de kansspelwetgeving om houvast te krijgen over de omschrijving van hun zaak? Het KB dat er nu inderhaast moet komen, zal ongetwijfeld een stap zetten naar een definitie, maar op zich kan het einddoel – een antwoord bieden op de schijndagbladhandels – veel krachtiger gerealiseerd worden door in te zetten op de definitie van de hoofdactiviteit. Het zou bij wijze van neveneffect de persverkopers ook de licentiezorgen besparen die ze er nu onverwacht hebben bijgekregen.

  Plaats een reactie
  0 reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Disclaimer Reacties

  Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

  Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

  Deel dit artikel