• Pers en boeken

  Letterlijk: het standpunt van VFP over de persconcessie

  Op vraag van de overheid formuleerde VFP een advies over de mogelijke vernieuwing van de concessie voor de verdeling van erkende persartikelen en de noodzaak van de creatie van een ‘level playing field’. Hieronder publiceren we letterlijk de beknopte samenvatting uit het adviesdocument en geven we dus meteen ook standpunt van de federatie weer.

  “In voorliggende memo wordt kort toegelicht waarom een vernieuwing van de persconcessie, zoals deze vandaag met bpost afgesloten, niet voldoet aan de vereisten van het DAEB-steunkader.

  Enerzijds ondermijnt de persconcessie de vooropgestelde doelstelling van algemeen belang. De steun aan bpost voor de bedeling van erkende persartikelen heeft immers een heel negatieve impact heeft op de verkoop bij de persverkopers. Deze negatieve impact is des te groter nu het huidige systeem ‘incentives’ bevat zowel voor de uitgevers als voor bpost om maximaal in te zetten op abonnementen die worden verdeeld via het gesubsidieerde kanaal. De gevolgen hiervan lieten zich de afgelopen jaren merkbaar voelen met vele onafhankelijke persverkopers die hun activiteiten hebben stopgezet. Nochtans zijn de persverkopers een essentiële schakel voor het pluralisme van de pers omdat zij de burger een breed gamma aan uiteenlopende opinies bieden. In het geval van een vernieuwing van de concessie dreigt deze cruciale schakel evenwel volledig te verdwijnen.

  Anderzijds dient te worden opgemerkt dat, ingevolge de steun aan bpost, het niet-gesubsidieerde distributiekanaal van de onafhankelijke persverkopers de mogelijkheid wordt ontzegd om voor hun activiteiten de schaalgrootte te bereiken die nodig is om doelmatig te kunnen opereren. Er is hier dan ook duidelijk sprake van een steunmaatregel met significant ongunstige effecten”.

  Om de creatie van een ‘level playing field’ te bewerkstelligen is het dan ook nodig dat de steun op correcte wijze zou worden verdeeld tussen de twee verschillende distributiekanalen. De meest gerede oplossing hiertoe lijkt een uitbreiding van het DAEB-begrip zodat dit, naast de verdeling van abonnementen via bpost, eveneens van toepassing zou zijn op de distributie van kranten en tijdschriften naar de persverkopers. Dergelijke uitbreiding lijkt ons mogelijk vermits deze belevering in dezelfde mate (zo niet sterker) tegemoet komt aan de door de Belgische autoriteiten vooropgestelde algemene doelstellingen op het vlak van persvrijheid, pluraliteit van de media en vrijheid van meningsuiting. In principe moet deze DAEB dan ook onder dezelfde voorwaarden kunnen worden ondersteund als de verspreiding van persartikelen via bpost.”

  Deel dit artikel