• Corona

  Van vijf naar één voor twaalf

  Tekst: Wouter Temmerman Foto's: SHUTTERSTOCK,ISTOCKPHOTO & UBIWAY
  Nu het gewone leven een beetje terugkeert, likken de persverkopers hun Corona-wonden. De magazineverkoop vormt een welgekomen lichtpunt, maar meer algemeen heeft de crisis het eerder geformuleerde advies om extra begeleiding van de krantenwinkels alleen maar dringender gemaakt.

  Dit begeleidingsscenario zou de sector op langere termijn de tijd moeten geven om een nieuw commercieel evenwicht tussen de pijlers als vanouds en de andere activiteiten te definiëren en tegelijkertijd een structuur te creëren (bijvoorbeeld een label gekoppeld aan een charter) die de toegevoegde waarde van onafhankelijke dagbladhandels in de ogen van het publiek opnieuw bevestigt. Dit begeleidingsscenario moet uiteindelijk dienen om na te denken over de toekomst van de sector en de toegevoegde waarde ervan, die verder gaat dan de mogelijke verdwijning van bepaalde activiteiten.” De marsrichting van dit scenario is niet veranderd sinds Corona. Wel ontstaat een nieuwe paradox: de geschetste begeleiding als oplossing is nu veel urgenter, terwijl de voorgestelde ingrepen meer durf vereisen, omdat ze ook raken aan de verkoopmogelijkheden van andere actoren, zoals de supermarkten en bpost.

  Na de heropening van de handel daalde het aantal gesloten perswinkels midden mei tot 2%

  Stijn D'Hollander, Sinergio

  De krantenwinkels bleven doorheen de hele crisis geopend en wie toch vrijwillig sloot, kwam daar begin mei op terug. Op zaterdag 2 mei lag het aantal sluitingen nog op 5%, liet AMP weten, maar na de algemene heropening daalde dat cijfer verder tot 2% midden mei. Op dat moment bleven binnen het netwerk van AMP nog iets minder dan veertig winkels gesloten.

  Lees verder onder de foto Bron: AMP - De cijfers in deze tabel vergelijken de verkoop van maart tot mei met de verkoop in de weken 6 tot 8 (van 3 tot 23 februari). Die verkoop kreeg het cijfer 100 mee. Als de magazines in week 12 een index van 111 kregen, betekent dit dat ze toen een verkoopstijging van 11% in de krantenwinkels lieten noteren ten opzichte van de periode in februari.

  Begeleidingsscenario

  Toegegeven, de puur economische blik op de impact van de Corona-crisis voor de krantenwinkels is niet hoopgevend. Hopelijk kan dit pessimisme de ‘sense of urgency’ aanwakkeren rond het begeleidingsscenario waarvoor de onderzoekers van de KULeuven en de UCLouvain vorig jaar pleitten, in opdracht van de FOD Economie. Zij braken toen een lans voor een begeleiding met maatregelen zoals de exclusieve verkoop van rookwaren en het herverdelen van de subsidies die bpost ontvangt. “Deze begeleiding zal niet voorkomen dat er sluitingen plaatsvinden, maar deze zullen in een trager tempo plaatsvinden”, schreven de onderzoekers.

  Het fijnmazig netwerk van dagbladwinkels moet behouden blijven

  Marc Van der Cruyssen, uitbater van Krantenwinkel in Oostakker

  “Dit begeleidingsscenario zou de sector op langere termijn de tijd moeten geven om een nieuw commercieel evenwicht tussen de pijlers als vanouds en de andere activiteiten te definiëren en tegelijkertijd een structuur te creëren (bijvoorbeeld een label gekoppeld aan een charter) die de toegevoegde waarde van onafhankelijke dagbladhandels in de ogen van het publiek opnieuw bevestigt. Dit begeleidingsscenario moet uiteindelijk dienen om na te denken over de toekomst van de sector en de toegevoegde waarde ervan, die verder gaat dan de mogelijke verdwijning van bepaalde activiteiten.” De marsrichting van dit scenario is niet veranderd sinds Corona. Wel ontstaat een nieuwe paradox: de geschetste begeleiding als oplossing is nu veel urgenter, terwijl de voorgestelde ingrepen meer durf vereisen, omdat ze ook raken aan de verkoopmogelijkheden van andere actoren, zoals de supermarkten en bpost.

  Met 20% ligt het aantal zombiebedrijven onder de krantenwinkels beduidend hoger dan het Belgisch gemiddelde over alle sectoren heen.

  “Dit begeleidingsscenario zou de sector op langere termijn de tijd moeten geven om een nieuw commercieel evenwicht tussen de pijlers als vanouds en de andere activiteiten te definiëren en tegelijkertijd een structuur te creëren (bijvoorbeeld een label gekoppeld aan een charter) die de toegevoegde waarde van onafhankelijke dagbladhandels in de ogen van het publiek opnieuw bevestigt. Dit begeleidingsscenario moet uiteindelijk dienen om na te denken over de toekomst van de sector en de toegevoegde waarde ervan, die verder gaat dan de mogelijke verdwijning van bepaalde activiteiten.” De marsrichting van dit scenario is niet veranderd sinds Corona. Wel ontstaat een nieuwe paradox: de geschetste begeleiding als oplossing is nu veel urgenter, terwijl de voorgestelde ingrepen meer durf vereisen, omdat ze ook raken aan de verkoopmogelijkheden van andere actoren, zoals de supermarkten en bpost.

  Lees verder onder de video
  Bron: AMP - De cijfers in deze tabel vergelijken de verkoop van maart tot mei met de verkoop in de weken 6 tot 8 (van 3 tot 23 februari). Die verkoop kreeg het cijfer 100 mee. Als de magazines in week 12 een index van 111 kregen, betekent dit dat ze toen een verkoopstijging van 11% in de krantenwinkels lieten noteren ten opzichte van de periode in februari.
  Bron: Shutterstock

  “Dit begeleidingsscenario zou de sector op langere termijn de tijd moeten geven om een nieuw commercieel evenwicht tussen de pijlers als vanouds en de andere activiteiten te definiëren en tegelijkertijd een structuur te creëren (bijvoorbeeld een label gekoppeld aan een charter) die de toegevoegde waarde van onafhankelijke dagbladhandels in de ogen van het publiek opnieuw bevestigt. Dit begeleidingsscenario moet uiteindelijk dienen om na te denken over de toekomst van de sector en de toegevoegde waarde ervan, die verder gaat dan de mogelijke verdwijning van bepaalde activiteiten.” De marsrichting van dit scenario is niet veranderd sinds Corona. Wel ontstaat een nieuwe paradox: de geschetste begeleiding als oplossing is nu veel urgenter, terwijl de voorgestelde ingrepen meer durf vereisen, omdat ze ook raken aan de verkoopmogelijkheden van andere actoren, zoals de supermarkten en bpost.

  Bron: Free Nature Sounds
  Bron: Shutterstock

  “Dit begeleidingsscenario zou de sector op langere termijn de tijd moeten geven om een nieuw commercieel evenwicht tussen de pijlers als vanouds en de andere activiteiten te definiëren en tegelijkertijd een structuur te creëren (bijvoorbeeld een label gekoppeld aan een charter) die de toegevoegde waarde van onafhankelijke dagbladhandels in de ogen van het publiek opnieuw bevestigt. Dit begeleidingsscenario moet uiteindelijk dienen om na te denken over de toekomst van de sector en de toegevoegde waarde ervan, die verder gaat dan de mogelijke verdwijning van bepaalde activiteiten.” De marsrichting van dit scenario is niet veranderd sinds Corona. Wel ontstaat een nieuwe paradox: de geschetste begeleiding als oplossing is nu veel urgenter, terwijl de voorgestelde ingrepen meer durf vereisen, omdat ze ook raken aan de verkoopmogelijkheden van andere actoren, zoals de supermarkten en bpost.

  Deel dit artikel

 • Nieuws op maat van de krantenwinkel

  Meer nieuws