• Kansspelen

  Hoe zwaar weegt de Nationale Loterij in Europa?

  Tekst: Wouter Temmerman Foto's: Nationale Loterij
  Met EuroMillions of Vikinglotto verkoop je als krantenwinkel twee Europese producten van de Nationale Loterij. Maar wat betekent de Nationale Loterij binnen Europa? En hoe sterk beïnvloedt Europa de verkoop in de Belgische dagbladhandels?

  De kleinste van de grote loterijen of de grootste van de kleine loterijen. Zo wordt de Nationale Loterij wel vaker omschreven als je kijkt naar de verhoudingen tussen de Europese loterijen. De kaderstukjes bij dit artikel maken duidelijk dat Europa met Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk drie grote loterijen kent, maar na Portugal als nummer vier volgt België op plek vijf. Om in te schatten of de Nationale Loterij vanuit die positie veel gewicht in de schaal kan leggen, is het goed om de samenwerkingsverbanden op Europees niveau onder de loep te nemen.

  EuroMillions en Vikinglotto

  De Nationale Loterij maakt op het Europese toneel deel uit van twee zogenaamde ‘gemeenschappen’, of communities, waarin de Europese loterijen samenwerken voor specifieke producten. Het gaat meer bepaald om de EuroMillions-community en de Vikinglotto-community. Het zijn niet de enige twee Europese communities, maar wel de twee waarvan de Nationale Loterij deel uitmaakt. Elke community bestaat uit werkgroepen waarin de leden specifieke onderwerpen bespreken (juridisch, financieel, marketing, veiligheid, IT, …). De besluitvorming van elke community is in handen van een managementcomité met verantwoordelijken van de betrokken loterijen. Waar de werkgroepen dagelijkse uitdagingen vastpakken, werkt en beslist het managementcomité meer op strategisch niveau.

  Loterij in België

  • Loterij: Nationale Loterij
  • Totale omzet (trekking + instant): 1,448 miljard euro
  • Aantal inwoners: 11,6 miljoen
  • Inzet per capita: 131,8 euro
  • Trekkingsspelen inzet: 1,09 miljard euro
  • Instant spelen inzet: 439 miljoen euro
  • Belangrijkste trekkingsspelen: Lotto, EuroMillions
  • Aantal verkooppunten: 7.755

  Vetorecht

  Met name bij EuroMillions wegen de drie grote loterijen, tevens de oprichters van de trekking, het zwaarst door in het beslissingsproces, vooral omdat ze beschikken over een vetorecht. “Het is een consensusmodel, geen dictatuur: alle beslissingen worden genomen na de nodige gesprekken”, nuanceert Christian Robert, International Lottery Games Manager bij de Nationale Loterij. “Ik wil wel benadrukken dat de Nationale Loterij mee het initiatief nam voor EuroMillions. We waren een pionier, het eerste land dat mee met de drie oprichters aan tafel zat, net omdat we de vaardigheden in huis hebben om een trekkingspel te modelleren. Maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat je een vetorecht krijgt. Elke loterij heeft wel eens bedenkingen, maar als je slechts een kleiner deel van de omzet vertegenwoordigt, is het logisch dat je daarvoor niet het hele proces kan blokkeren. Als iets minder goed bij ons past, dan zoeken we intern een oplossing met respect voor de regels die we op Europees niveau hebben bepaald.”

  Loterij in Frankrijk

  • Loterij: La Française des Jeux
  • Totale omzet (trekking + instant): 14,726 miljard euro
  • Aantal inwoners: 68 miljoen
  • Inzet per capita: 216,6 euro
  • Trekkingsspelen inzet: 5,744 miljard euro
  • Instant spelen inzet: 8,982 miljard euro
  • Belangrijkste trekkingsspelen: Lotto, EuroMillions
  • Aantal verkooppunten: 30.141

  Geen keurslijf

  Binnen de werking in de communities behoudt elke loterij de nodige vrijheid, benadrukt Christian Robert. “Deze communities zorgen voor een kader dat de nodige standaardisering toelaat, maar elke loterij behoudt de vrijheid om te werken zoals ze wil in functie van de eigen doelstellingen. Denk maar aan doelstellingen op vlak van verantwoord spelen en goede doelen.” Voelt de krantenwinkel de gevolgen van wat op Europees niveau over EuroMillions of Vikinglotto wordt beslist? De Europese beslissingen gaan in de eerste plaats over hoe het product zelf in de markt wordt gezet. Die vermarkting houdt rekening met de Europese regelgeving, maar elke loterij kan een product afstemmen op zijn eigen aanbod, spelvormen en systemen. “Een voorbeeld van een beslissing die de krantenwinkels aanbelangde, was de stap in 2011 naar een tweede wekelijkse trekking voor EuroMillions”, geeft Christian Robert een voorbeeld.

  Loterij in Spanje

  • Loterij: LAE, ONCE en Loteries de Catalunya
  • Totale omzet (trekking + instant): 11,49 miljard euro
  • Aantal inwoners: 47 miljoen
  • Inzet per capita: 244,5 euro
  • Trekkingsspelen inzet: 10,735 miljard euro
  • Instant spelen inzet: 755 miljoen euro
  • Belangrijkste trekkingsspelen: El Gordo, Lotto, EuroMillions
  • Aantal verkooppunten: 45.303

  Europese vakvereniging

  Behalve de communities waarin de Europese loterijen zeer concreet rond producten samenwerken, bestaat er met European Lotteries ook een Europese belangenvereniging. De aangesloten loterijen bespreken er verkooptendensen, goede doelen of gemeenschappelijke uitdagingen. “We hebben bijvoorbeeld veel geleerd van onze Oostenrijkse en Franse collega’s toen we onze Lotto onder handen namen”, vertelt Christian Robert. “Vanuit wat we vernamen over hun model trokken we interessante lessen die we hebben meegenomen in onze aanpak.” Robert beklemtoont dat European Lotteries zijn werkzaamheden uitvoert binnen de grenzen van de Europese Mededingingsregels. Het publiceert ook elk jaar een verslag van de evolutie van de loterijen in Europa.

  Loterij in het Verenigd Koninkrijk

  • Loterij: National Lottery (operated by Camelot)
  • Totale omzet (trekking + instant): 9,853 miljard euro
  • Aantal inwoners: 67 miljoen
  • Inzet per capita: 147,1 euro
  • Trekkingsspelen inzet: 5,64 miljard euro
  • Instant spelen inzet: 4,213 miljard euro
  • Belangrijkste trekkingsspelen: EuroMillions, Lotto, Set for Life
  • Aantal verkooppunten: 45.000

  Geen World Lottery

  Loterij is uiteraard geen louter Europees fenomeen. Zoekt de Nationale Loterij ook inspiratie buiten de grenzen van ons continent? “We kijken naar wat overal ter wereld gebeurt”, zegt Christian Robert. “Wat zijn innovaties en trends, hoe pakken loterijen iets aan? We stellen vast dat loterijen elkaar daarbij graag helpen.” Maar echte samenwerkingsverbanden buiten Europa zijn niet aan de orde. Ooit leefde het idee om een ‘wereldloterij’ te starten, maar het plan stierf een stille dood. “Het is een fantastisch idee, maar het was niet vanzelfsprekend”, herinnert Christian Robert zich. “De Amerikanen zijn gewend aan een jackpot van 1,5 miljard dollar, terwijl dat bij EuroMillions maximaal 230 of 240 miljoen euro is. Dat is moeilijk in lijn te brengen, net als de tijdsverschillen. Wanneer moet die trekking plaatsvinden? Ook de valuta vormden een probleem. Uiteindelijk wil je met een wereldlotto iets creëren wat je individueel nog niet kan. Finaal ging iedereen inzien dat zoiets er niet in zat. Dat is ook niet erg, we zijn overtuigd dat de huidige Europese constellatie goed is voor de Nationale Loterij en voor haar verkooppunten.”

  Loterij in Portugal

  • Loterij: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
  • Totale omzet (trekking + instant): 2,392 miljard euro
  • Aantal inwoners: 10 miljoen
  • Inzet per capita: 239,1 euro
  • Trekkingsspelen inzet: 877 miljoen euro
  • Instant spelen inzet: 1,515 miljard euro
  • Belangrijkste trekkingsspelen: EuroMillions, Lotto
  • Aantal verkooppunten: 4.924
  Plaats een reactie
  0 reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Disclaimer Reacties

  Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

  Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

  Deel dit artikel