• Partnercontent

  Nieuwe remuneratie versterkt de band tussen Nationale Loterij en klanten

  Tekst: Nationale Loterij Foto's: Nationale Loterij
  Sinds de Nationale Loterij een nieuw remuneratiemodel heeft ingevoerd voor haar verkooppunten, werden de doelstellingen ruimschoots bereikt. In het kader van hun stevige partnerschap met de Nationale Loterij kunnen de verkooppunten meer dan ooit zelf bepalen op welke aspecten zij de nadruk willen leggen. Daarenboven kunnen zij hun resultaten veel beter opvolgen en uiteindelijk krijgen zij de mogelijkheid om hun basiscommissie van 4,5% te verdubbelen. De bijkomende commissie voor de visibiliteit van de producten en de campagnes van de Nationale Loterij in de verkooppunten is zelfs vertienvoudigd.

  Waarom heeft de Nationale Loterij haar remuneratiemodel in 2023 eigenlijk veranderd?

  Arnaud Hermesse (Chief Retail Officer bij de Nationale Loterij): “De Nationale Loterij is verplicht om een commerciële strategie te implementeren die ook op lange termijn leefbaar is. Enkel op die manier kan zij haar bedrijvigheid verduurzamen en kan zij ervoor zorgen dat een belangrijk deel van haar winst blijft terugvloeien naar de samenleving, via de steun aan zeer talrijke goede doelen van culturele, sportieve, sociale en wetenschappelijke aard. Daarenboven worden de partners van de Nationale Loterij - en in het bijzonder de krantenwinkels - geconfronteerd met talrijke nieuwe uitdagingen. Het is ook zo dat het meest recente tevredenheidsonderzoek, dat wij bij onze partners hebben gehouden, duidelijk heeft uitgewezen dat amper een derde van de verkooppunten tevreden was met het toenmalige remuneratiemodel. Bijgevolg leek het ons vanzelfsprekend dat wij het remuneratiemechanisme moesten herbekijken, en dat wij aan onze partners een remuneratiemodel moesten voorstellen waarmee zij zouden worden beloond in overeenstemming met hun geleverde inspanningen, en waarmee zij hun partnerschap met de Nationale Loterij verder zouden kunnen ontwikkelen.”

  Wat zijn precies de bestandsdelen van deze nieuwe remuneratie?

  Arnaud Hermesse: “Bovenop een basiscommissie van 4,5% - die dus behouden blijft - geeft onze nieuwe remuneratie de verkooppunten de kans om bijkomende commissies te verdienen wanneer zij de doelstellingen bereiken die wij hebben vastgelegd in drie hoofddomeinen. Daardoor kan een verkooppunt tot 9% aan commissie opstrijken.

  Dit zijn de drie hoofddomeinen in kwestie:

  • Het commerciële aspect: daarmee bedoelen wij de evolutie van het omzetcijfer voor de trekkingsproducten en de krasproducten van de Nationale Loterij.
  • De visibiliteit in het verkooppunt. Dit aspect omvat zowel het permanente visibiliteitsmateriaal als het tijdelijke visibiliteitsmateriaal, dat verband houdt met welbepaalde reclamecampagnes voor de spelen van de Nationale Loterij.
  • Het aspect partnerschap tussen de Nationale Loterij en haar verkooppunten, dat ieder trimester het volgende omvat:
   • het aantal keren dat het verkooppunt heeft ingelogd op Lonet, het interne communicatieplatform tussen de verkooppunten en de Nationale Loterij;
   • de publicatie, op de eigen Facebook-pagina van de verkooppunten, van posts of acties in verband met de spelen van de Nationale Loterij;
   • het aantal keren dat de spelers in het verkooppunt hun lidkaart van de Nationale Loterij Club hebben gescand;
   • het gebruik, door de spelers, van de applicatie van de Nationale Loterij waarmee zij zelf hun speelticket kunnen nakijken;
   • het volgen van de e-learning-modules op het platform Lonet.

  Voor elk van deze drie activiteitsdomeinen kunnen de verkooppunten een bijkomende commissie verdienen van 1,5%. Deze bijkomende commissie wordt gelijk verdeeld over vijf sterren waarmee specifieke doelstellingen worden weergegeven die dienen te worden behaald. Iedere ‘ster’ is 0,3% waard. Wanneer een verkooppunt alle vijftien ‘sterren’ heeft behaald, dan kan de totale remuneratie oplopen tot niet minder dan 9%.”

  Hoe kan elke partner van de Nationale Loterij zijn eigen specifieke remuneratie te weten komen?

  Arnaud Hermesse: “De doelstellingen worden ieder trimester meegedeeld. De verkooppunten kunnen de evolutie van de drie activiteitsdomeinen volgen op de hoofdpagina van Lonet door rechts op de knop “Doelstellingen en Resultaten” te klikken.

  Via de tab Home kunnen de verkooppunten de tabellen zien met de resultaten die ze hebben behaald in de domeinen “Commercieel” (in het blauw), “Visibiliteit” (in het geel) en “Partnerschap” (in het groen). De tab Sales geeft de gedetailleerde verkoopcijfers per spel, in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. De tab Commissie registreert de commissie die een verkooppunt zal ontvangen in overeenstemming met de doelstellingen die moeten worden bereikt. In de tab Targets, ten slotte, kunnen de verkooppunten de doelstellingen lezen voor het komende trimester.”

  De Nationale Loterij heeft haar nieuwe remuneratiemodel acht maanden geleden ingevoerd. Welke conclusies kunnen jullie trekken voor die periode?

  Arnaud Hermesse: “Wij hebben alleszins de doelstellingen bereikt die wij voor ogen hadden toen wij het nieuwe remuneratiesysteem vorm hebben gegeven, namelijk:

  • De structuur van het remuneratiemodel werd vereenvoudigd.
  • Het systeem is transparanter geworden.
  • De verkooppunten bepalen voortaan zelf waarop zij hun inspanningen willen toespitsen om een bijkomende commissie te verkrijgen.
  • Ieder verkooppunt kan op ieder moment een stand van zaken zien van zijn specifieke situatie ten opzichte van de doelstellingen die werden vastgelegd."
  Lees verder onder de foto Nationale Loterij

  Welke verkooppunten springen er bovenuit sinds de invoering van dit nieuwe model?

  Arnaud Hermesse: “Het staat vast dat de partners die in de drie activiteitsdomeinen de meeste inspanningen leveren, ook een hoger percentage aan commissie opstrijken. En wij constateren dat de sector “Pers” gemiddeld de hoogste commissie laat optekenen. 60% van de zelfstandige krantenwinkels heeft zijn reële commissiepercentage zien stijgen, en 9% van de zelfstandige krantenwinkels heeft een commissie gekregen die zo goed als stabiel is gebleven.

  In 2022, dus vóór de invoering van ons nieuwe remuneratiesysteem, bedroeg het reële commissiepercentage gemiddeld 6,71%. Tijdens de eerste twee trimesters waarin het nieuwe model werd toegepast, steeg dat percentage tot 7,10%. Van alle activiteitssectoren waarin de Nationale Loterij verkooppunten heeft, zijn het in elk geval duidelijk de krantenwinkels die de grootste vorderingen boeken.”

  Wat vindt u van de evolutie van de visibiliteit van de producten van de Nationale Loterij in de retail?

  Arnaud Hermesse: “Wij zijn er trots op dat wij kunnen meedelen dat werkelijk ons volledige verkoopnetwerk heeft geprofiteerd van de implementatie van de nieuwe visibiliteit. In totaal gaat het om zo’n 55.000 visibiliteitsartikelen op het hele Belgische grondgebied, waarvan er 40% werd geïnstalleerd in de sector Pers. De krantenwinkels blijven wel degelijk de favoriete partner van de Nationale Loterij. Dat is ook logisch, want zij zijn de absolute specialisten in de verkoop van onze producten. Het is dan ook normaal dat de Nationale Loterij in de krantenwinkels een grote zichtbaarheid krijgt. Die realiteit blijkt trouwens ook uit de visibiliteitsinvestering die de Nationale Loterij ten gunste van de sector “Pers” heeft gedaan, namelijk gemiddeld zo’n 4.000 euro per krantenwinkel, of drieënhalve keer meer dan de investering die ze in de andere partnersectoren heeft gedaan.”

  Merkt u ook een positieve impact op de kwaliteit van het partnerschap tussen de Nationale Loterij en haar verkooppunten?

  Arnaud Hermesse: “De gevolgen van het nieuwe remuneratiemodel voor het partnerschap tussen de Nationale Loterij en haar verkooppunten - en in het bijzonder de krantenwinkels - blijken gunstig te zijn. Zo constateren wij onder andere dat Lonet vaker wordt geraadpleegd en dat de e-learning-modules beter worden gevolgd. Bovendien hechten onze partners er meer belang aan om bij hun klanten het gebruik van de lidkaart van de Nationale Loterij Club te stimuleren. Voorts zien wij dat ruim een kwart van de speeltickets die de verkooppunten met de spelers meegeven, vervolgens door de spelers zelf worden gescand in de App van de Nationale Loterij om na te gaan of ze iets gewonnen hebben. En ten slotte is het aantal publicitaire posts op de eigen Facebook-pagina’s van onze partners werkelijk ontploft: wij telden er ruim 10.000 per maand!”

  Het nieuwe remuneratiemodel van de Nationale Loterij biedt dus tal van mogelijkheden om bijkomende commissies te verdienen. Hoe kunnen de verkooppunten volgens u dat uitgebreide commissie-aanbod het best aanpakken om hun inspanningen maximaal te laten renderen en de hoogst mogelijke commissie op te strijken?

  Arnaud Hermesse: “In het kader van het samenwerkingsverband met de Nationale Loterij kunnen de verkooppunten zelf de activiteitsdomeinen kiezen waarop ze hun inspanningen willen concentreren. In de drie domeinen die wij voorstellen, kunnen de partners dus vrij kiezen waarop zij echt willen inzetten om hun commissies te verhogen. Het delen van reclameboodschappen op de eigen Facebook-pagina van de verkooppunten, het aanmoedigen van de klanten om de App van de Nationale Loterij te gebruiken om te kijken of er eventueel een winstbedrag mag worden gevierd, of de installatie van het integrale  visibiliteitsmateriaal op de manier waarop de Nationale Loterij het heeft aanbevolen… dat zijn slechts enkele voorbeelden waarmee de verkooppunten aan de slag kunnen om hun omzet én hun commissies hoge toppen te laten scheren. Het aantal sterren dat een verkooppunt krijgt, stemt overeen met zijn samenwerkingsgraad met de Nationale Loterij. Het is een samenwerking die verloopt in een transparante win-win-relatie. Wanneer een verkooppunt 7 sterren toegekend krijgt, dan heeft het meteen recht op dezelfde commissie als degene die ze gemiddeld in het vorige remuneratiesysteem ontving. Wie 11 of 12 sterren heeft gekregen, heeft een prima resultaat geboekt. Onze Commerciële Vertegenwoordigers zijn trouwens altijd beschikbaar om samen met de verkooppunten na te denken over manieren om zo goed mogelijk gebruik te maken van hun potentieel.”

  Deel dit artikel