• Rookwaren

  Pieter Van Bastelaere (BAT): “Reclame voor vaping verbieden is onlogisch”

  Tekst: Wouter Temmerman
  Verrassend nieuws begin dit jaar toen BAT Belgium aankondigde dat het naar het Grondwettelijk Hof stapt om het verbod op tabaksreclame in de krantenwinkels aan te vechten. Radar ging in gesprek met woordvoerder Pieter Van Bastelaere om de beweegredenen van BAT te doorgronden.

  Waarom is een beroep tegen een totaalverbod op reclame in België zo belangrijk voor BAT?

  Pieter Van Bastelaere: “Het voorgestelde verbod op reclame omvat ook categorieën van producten die volgens talrijke volksgezondheidsinstanties minder risico inhouden dan sigaretten. Denk bijvoorbeeld aan vapen. Vandaag gelooft een groot percentage Belgen dat vapen minstens zo schadelijk is als roken, hoewel vele volksgezondheidsinstanties aangeven dat het veel minder gevaarlijk is dan roken.”

  Een imagoprobleem dat jullie niet kunnen oplossen als reclame voor vapeproducten verboden blijft?

  Pieter Van Bastelaere: “Als we niet langer reclame mogen maken, zelfs niet in gespecialiseerde winkels zoals vape- en krantenwinkels, worden we aanzienlijk beperkt in ons vermogen om het publiek in te lichten over vapen als alternatief voor het roken van sigaretten. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet roken, vapen of enig ander nicotinehoudend product gebruiken. Reclame voor vapen mag zich slechts richten op volwassen rokers of nicotinegebruikers. Binnen deze beperkingen vinden wij echter dat we deze klanten moeten kunnen inlichten over potentieel minder risicovolle alternatieven voor sigaretten, zoals vapeproducten en de feiten en productienormen ervan.”

  Lees verder onder de foto

  Zoekt BAT Belgium in deze rechtszaak medestanders zoals andere tabaksfabrikanten of detailhandelsverenigingen?

  Pieter Van Bastelaere: “We hopen dat we onze rechtsprocedure tegen het reclameverbod kunnen winnen op basis van onze argumenten alleen. Het is evenwel belangrijk te beseffen dat de opheffing van het verbod een aantal voordelen zou hebben, zoals de mogelijkheid om rokers te informeren over het bestaan van producten die geacht worden aanzienlijk minder risicovol te zijn dan sigaretten, zoals vapeproducten. We hopen dan ook dat belanghebbende stakeholders en organisaties ons zullen steunen in onze poging om deze uitspraak op politiek niveau te laten vernietigen. We geloven dat de ruimte achter de toonbank, die dankzij gewone verpakking vrijgekomen is, winkeluitbaters een geweldige kans geeft om producten aan te prijzen die geacht worden aanzienlijk minder risicovol te zijn dan sigaretten, zoals vapeproducten. Het is niet logisch te eisen dat deze alternatieve producten in een gewone verpakking worden verkocht. Dit zou de groei van deze alternatieve categorieën ondermijnen, wat nadelig is voor de volksgezondheid en in strijd met de belangen van onze retailpartners in moeilijke tijden van accijnsverhogingen en veranderende wetten.”

  In het kort: waarom is BAT tegen de neutrale verpakkingen, die u als ‘gewone verpakkingen’ omschrijft?

  Pieter Van Bastelaere: “BAT besteedt veel tijd en middelen om een hoogwaardig product te maken dat aan strenge normen voldoet en op duurzame wijze wordt vervaardigd. In gewone verpakking zien alle sigaretten er hetzelfde uit, wat een ondermijning is van de investeringen van BAT in zijn merken. Verder doet het klanten geloven dat alle sigaretten van dezelfde kwaliteit zijn en volgens dezelfde normen vervaardigd. Dat is beslist niet het geval, zeker niet in vergelijking met sigaretten afkomstig uit de illegale handel. Het is daarom belangrijk dat klanten ook in de toekomst het onderscheid kunnen maken tussen merken. Verder hebben een aantal markten uitvoerig bewezen dat de invoering van gewone verpakking de groei van de illegale handel in sigaretten heeft aangezwengeld. Bovendien zijn er geen overtuigende aanwijzingen dat gewone pakjes effectief zijn om jongeren te ontmoedigen om te roken, bestaande rokers aan te moedigen te stoppen of te voorkomen dat mensen die gestopt zijn weer gaan roken. Daarom zijn wij tegen deze maatregel gekant.”

  In 2012 al werd hij evenwel ingevoerd in Australië. Wat heeft BAT sindsdien geleerd?

  Pieter Van Bastelaere: “Het is duidelijk dat de gewone verpakking zijn doelstelling, namelijk het terugdringen van roken, in Australië niet bereikt. De gegevens van de Australische overheid zelf wijzen uit dat de dalende trend in het tabaksgebruik waarvan sprake was vóór de invoering van de maatregel, vertraagde nadat gewone verpakking in 2012 werd opgelegd. Deskundig onderzoek toont tevens aan dat gewone verpakking geen significante invloed heeft gehad op de verspreiding van het roken in Australië. Er zijn aanwijzingen dat gewone verpakking verband houdt met een stijging van de tabaksconsumptie. Sinds de invoering van gewone verpakking is de illegale tabakshandel echter wel opmerkelijk gegroeid. Een verslag van KPMG toont aan dat het totale volume illegale tabak in 2019 sinds 2012 met 1,1 miljoen kilogram was gestegen. De misdadigers achter deze illegale handel halen nu nog meer voordeel ten koste van de Australische belastingbetaler, gezien de overheid in 2019 naar schatting 3,41 miljard Australische dollar misliep. Wij zijn van mening dat er effectievere manieren zijn om de rokerspercentages aan te pakken. Denk aan gerichte antirookprogramma's voor jongeren en een betere handhaving van de bestaande wetten die de verkoop van producten aan jongeren regelen.”

  BAT heeft een geschiedenis van rechtsprocedures tegen gewone verpakking, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Hadden die procedures succes?

  Pieter Van Bastelaere: “Die procedures werden ingesteld onder verschillende wetgevingen en in verschillende rechtsgebieden; daarom zijn ze geen goede referentie voor de Belgische rechtszaak. We zijn van mening dat we goede argumenten hebben om de huidige uitspraak op basis van Belgische wetten en procedures te laten vernietigen.”

  Op 25 februari 2021 kondigde VFP aan dat het tussenkomt in de procedure van BAT tegen het verbod op tabaksreclame. Meer informatie daarover leest u in ons artikel op Persradar.

  Deel dit artikel