• Financieel

  De steunmaatregelen voor krantenwinkels

  Tekst: Wout Ectors Foto's: iStock
  Komt je krantenwinkel in aanmerking voor de Vlaamse energiesteun? Welke andere maatregelen hebben de verschillende regeringen van ons land ontwikkeld om de bedrijfswereld door de energiecrisis te loodsen? En welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

  Vlaamse energiesteun

  Bedrijven die vóór de energiecrisis in een gezonde toestand verkeerden maar nu verliezen optekenen die te wijten zijn aan de verhoogde energiekosten (concreet: verdubbeld of meer), komen in aanmerking voor de Vlaamse energiesteun. Een bijkomende voorwaarde heeft te maken met de energie-uitgaven van je krantenwinkel in 2021: indien die 7.500 euro of meer bedroegen, heb je recht op steun. Tenzij je het systeem van tijdelijke werkloosheid voor meer dan 35% van de tewerkstelling van dezelfde periode vorig jaar gebruikt, want dat is een laatste voorwaarde.

  Op welk bedrag moet je nu rekenen? De steunformule luidt als volgt: het dubbele van je energiefactuur van 2021 wordt afgetrokken van je energiefactuur van dit jaar. Krantenwinkels die vorig jaar een energiekost van 7.500 euro hadden (en dus net in aanmerking komen) en vandaag bijvoorbeeld 20.000 euro moeten betalen, zouden dus 5.000 euro steun ontvangen. De steun wordt wel beperkt tot 80% van het operationele verlies. Aangezien de gemiddelde krantenwinkel vorig jaar onder de grens van 7.500 euro zat, vallen velen uit de boot wat betreft deze maatregel.

  Accijnsverlaging

  Gelukkig maakte ook de federale regering werk van een verlaging van je energiefactuur. Voor de maanden november en december worden de accijnstarieven op gas en elektriciteit voor bedrijven naar het Europees minimum (€0/MWh voor gas en €0,50/MWh voor elektriciteit) herleid.

  Uit federale hoek komen daarnaast nog enkele andere fiscale en financiële steunmaatregelen. Zo zijn er (langere) afbetalingsplannen voor fiscale schulden en een fiscale vrijstelling bij eventuele regionale steunmaatregelen, is er een mogelijkheid tot uitstel van de betaling van belastingen en een bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek (meer aandacht voor duurzaamheid). Voor krantenwinkels met personeel wordt de patronale bijdrage voor de geïndexeerde lonen tijdens de eerste twee kwartalen van 2023 naar beneden bijgesteld met 7%.

  Verder wordt opnieuw – net als tijdens de coronacrisis – een tijdelijk moratorium op faillissementen ingevoerd. Bedrijven die door prijsverhogingen van energieleveranciers in de problemen komen, kunnen (minstens) tot eind 2022 niet meteen failliet verklaard worden.

  Uitbreiding overbruggingslening

  Wat eveneens bestond tijdens de coronapandemie, en vandaag ook in het kader van de Russische invasie in Oekraïne, was de overbruggingslening. In het licht van de energiecrisis wordt die nu uitgebreid door de Vlaamse regering. Het gaat om een lening van minimaal 10.000 euro met een gunstige rente van 1,5% en een looptijd van 2 à 3 jaar.

  Mits je krantenwinkel op financieel vlak intrinsiek gezond is en over voldoende afbetalingscapaciteit beschikt, kan je zo’n lening verkrijgen om acute liquiditeitsproblemen ten gevolge van de verhoogde energiekosten te verhelpen. Je kan de lening aanvragen op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

  Daarenboven roept men een nieuwe, uitgebreide overbrugginslening in het leven. Hierbij zijn (grote) leningen met een looptijd van 6 jaar mogelijk.

  Sociale steunmaatregelen

  Ook met het systeem van de tijdelijke werkloosheid (versie energie) grijpt de federale regering terug naar een mechanisme uit het coronatijdperk. De vervangingsratio zal 70% bedragen, met daarnaast een premie van minimaal 6,22 euro per dag. Om hier gebruik van te mogen maken, moet je in het RVA-formulier C106A-ENERGIE kunnen aantonen dat je krantenwinkel een energie-intensief bedrijf is. Dat is het geval indien je energiekost van 2021 minstens 3% van de toegevoegde waarde van je bedrijf bedroeg, ofwel wanneer er zoals bij de Vlaamse energiesteun sprake is van een verdubbeling van de energierekening.

  Zelfstandigen die genoodzaakt zijn om tijdelijk te sluiten, zullen overigens beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht. In je aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds moet je (uitgebreid) kunnen bewijzen dat een voorzetting van de activiteiten minder rendabel is door de gestegen kosten die gepaard gaan met de energiecrisis.

  Bedrijven in moeilijkheden door de verhoogde energieprijzen zullen bovendien hun betaling van sociale bijdragen kunnen uitstellen. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke sprak daarbij over de tweede helft van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 en wees op een uitstelperiode van één tot zelfs twee jaar.

  Versnelde energietransitie

  De Vlaamse regering probeert een tweesporenaanpak in de praktijk te brengen: de concrete steunmaatregelen vormen natuurlijk een belangrijk eerste aspect, maar daarnaast wil men binnen de bedrijfswereld ook werk maken van een versnelde transitie richting hernieuwbare energie. Dat moet gebeuren via een impulsprogramma, dat zal focussen op het informeren en begeleiden van bedrijven, ter waarde van bijna 100 miljoen euro.

  Plaats een reactie
  1 reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  c & C SMETS
  een benzineshop met krantenverkoop is dit een krantenwinkel ?
  17/11/2022 16:01
  Disclaimer Reacties

  Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

  Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

  Deel dit artikel