• De krantenwinkel

  Hoe COVID-19 een buffer tegen de energiecrisis creëerde

  Tekst: Wouter Temmerman Foto's: iStock
  Wie energiecrisis zegt, zegt ook bijna automatisch coronacrisis, want beide liepen haast naadloos in elkaar over. Daarom liet Radar ook de gevolgen van de pandemie op de omzet- en winstcijfers van de krantenwinkels onderzoeken. Het aantal winkels blijft afnemen, maar wie overblijft, doet het gemiddeld beter en dankt dat vooral aan nieuwe winstposten.

  In de schaduw van de analyse van de gestegen energiekost, was de kans te mooi om iets breder naar de prestaties van de krantenwinkels te kijken. Hoe hebben krantenwinkels de COVID-19-periode verteerd? Ook met die vraag doken we in de cijfers van de 108 deelnemende dagbladhandels. Het leverde ons zicht op de evolutie van omzet en winst in 2019, 2020 en 2021.

  Survival of the fittest

  Tijdens het volle crisisjaar 2020 leed 18,5% van de winkels uit het onderzochte staal verlies. Ter vergelijking: in het jaar voor de crisis ging het nog om 22,2% verlieslatende winkels. In het jaar na de crisis, 2021, keerde het aantal verliesmakers terug op het oude niveau of zelfs iets daarboven met 21,1%. De cijfers van 2019 en 2021 liggen op die manier wel nog steeds lager dan in de jaren 2016 en 2017 toen 26,3% en 30,5% van de winkels verlies liet optekenen.

  Kunnen we dan algemeen stellen dat het beter gaat, met 2020 als uitschieter? Het antwoord is wellicht iets genuanceerder. De percentages zeggen niet alles omdat de daling van het aantal winkels zich nog steeds doorzet. Het aantal onafhankelijke Nederlandstalige krantenwinkels ligt intussen onder de grens van 1.300.

  Meer omzet en meer winst bij de overblijvers

  In de lijn van de daling van het aantal verlieslatende krantenwinkels, gaat het ook met de gemiddelde winst de goede kant uit. Zowel de verkoopcijfers als het nettoresultaat liggen hoger en dat ondanks de dalende marges. In 2019 bedroeg het gemiddelde nettoresultaat 19.060 euro, in het piekjaar 2020 was dat al 24.492 euro om in 2021 terug te vallen naar 23.010 euro. Dat betekent een stijging van 20,7% in die drie jaar.

  Ter vergelijking: voor 2015-2016-2017 boekten de deelnemende winkels respectievelijk een winstcijfer van 15.442 euro, 15.357 euro en 10.584 euro. Over drie jaar was dat een daling van 31,5%.

  Overigens, het gemiddelde winstcijfer voor de periode 2019-2021 blijft een ietwat vertekend resultaat geven, omdat de bedrijven die elk jaar verlies noteerden mee het gemiddelde bepalen. Filteren we die weg en bekijk je enkel de winkels met winst, dan lag het resultaat in 2019 op 22.469 euro, in 2020 op 33.934 euro en in 2021 merkelijk hoger met 36.427 euro.

  Vanwaar komt de winst?

  Het verbeterde nettoresultaat betekent echter niet dat de marge op rookwaren, pers of loterijproducten opeens de hoogte is ingeschoten. De belangrijke winstdrijvers zijn nu andere producten dan de klassiekers. Steeds meer winkels vinden die winst door een lokale behoefte af te dekken: bakkerijproducten, een kleine verbruikszaal, belegde broodjes, klein speelgoed, een ruim assortiment specifieke rookwaren, een beperkt gamma kantoorartikelen, … maar ook en vooral: gokproducten.

  Beter de kosten opvangen

  Bij het analyseren van de cijfers van een onderneming is het ook aangewezen om de brutomarge onder de loep te nemen, zeker nu de kosten voor energie zo fors toenemen. De brutomarge is immers wat een winkel van de verkopen overhoudt na het betalen van de kosten. Tussen 2019 en 2021 steeg de brutomarge met 14,1%, wat betekent dat de winkels hun kosten in die periode alvast onder controle hielden.

  Tijdelijk effect

  Zijn de goede indicatoren een tijdelijk gevolg van de pandemie, zoals we dat ook in de supermarkten zagen? Waar de omzetcijfers beschikbaar zijn, blijkt dat het aantal winkels dat in 2020 verlies leed gedaald is, maar dat de omzetten en winsten niet zo sterk opveerden zoals in de supermarkten. Die realiseerden toen (voor even) veel hogere winsten, wat in de normaliserende periode vandaag weer stevig terugvalt. Voor de overblijvende krantenwinkels die goed presteren, wordt het de komende jaren vooral zaak om de effecten van de energiecrisis zo beperkt als mogelijk te houden.

  Plaats een reactie
  0 reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Disclaimer Reacties

  Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

  Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

  Deel dit artikel