• Rookwaren

  Is het verbod op tabaksreclame in krantenwinkels ongrondwettelijk?

  Tekst: Wouter Temmerman Foto's: Bram Tack
  De rechtszaak tegen het verbod op tabaksreclame in de krantenwinkels nadert haar ontknoping. De Ministerraad bezorgde VFP en BAT Belgium een wederwoord, maar reageert daarin niet op al de door VFP aangehaalde punten. Het is nu aan het Grondwettelijk Hof om de procedure af te ronden.

  In onze vorige editie van Radar kon u lezen hoe VFP in de rechtszaak tegen het tabaksreclameverbod in krantenwinkels de kans kreeg om als tussenkomende partij te reageren op de standpunten van de Ministerraad. Volgens VFP toont die laatste niet aan waarom het verbieden van tabaksreclame in krantenwinkels opweegt tegen het inkomensverlies dat de uitbaters lijden. Intussen heeft de Ministerraad gereageerd, ook op de argumenten van BAT Belgium. We bekijken specifiek het wederwoord aan het adres van VFP.

  De Ministerraad reageert (maar toch ook niet)

  Bij het lezen van het antwoord dat de Ministerraad gaf op de punten die VFP aanhaalde, valt op dat dit antwoord verre van volledig is. Op een aantal heikele punten gaat de Ministerraad helemaal niet in. VFP hamerde bijvoorbeeld op de gelijke behandeling van krantenwinkels en winkels die diversifiëringsproducten verkopen (denk aan aanstekers of asbakken). Ook negeert de Ministerraad de evenwichtsoefening tussen volksgezondheid en economisch belang. VFP had erop gewezen dat wijzen op het belang van de volksgezondheid niet automatisch een schending van commerciële belangen kan rechtvaardigen. De Ministerraad stelt dat de Belgische wetgever een consistente houding aanneemt en steevast de volksgezondheid boven economische belangen plaatst.

  "Niet verplicht om een uitzondering voor krantenwinkels te maken"

  Wel formuleert de Ministerraad een reactie op de vaststelling dat het Grondwettelijk Hof eerder al eens heeft geoordeeld dat een uitzondering op het tabaksreclameverbod voor krantenwinkels rechtvaardig is. Het is een opvallende reactie, want de Ministerraad oppert dat dit eerdere oordeel niet betekent dat het Hof stelt dat zo’n uitzondering voor krantenwinkels ook verplicht is. VFP gaat niet akkoord met die interpretatie. In het arrest staat namelijk letterlijk dat “een verbodsbepaling op reclame in tabakswinkels en krantenwinkels moeilijk te verantwoorden zou zijn”. Verder komt de Ministerraad ook terug op de mogelijke discriminatie tussen traditionele en nieuwe tabaksproducten, zoals vaping. VFP had aangehaald dat de Ministerraad geen bewijs had geleverd dat de nieuwe product een opstap vormen naar het traditionele roken. De Ministerraad weerlegt dit, maar levert daarbij echter geen bewijsmateriaal aan.

  Laatste rechte lijn

  Het antwoord van de Ministerraad is het sluitstuk van de schriftelijke procedure tegen het tabaksreclameverbod in krantenwinkels. Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu of een zitting nodig is om vervolgens tot een uitspraak te komen. We houden u hiervan op de hoogte via Radar of www.persradar.be.

  Deel dit artikel